Schůze OPHB v Jilmu 17.10.2013

24.10.2013 11:26

Schůze zástupců OPHB konaná v Jilmu 17.10.2013
Zúčastnili se: Havlíčkův Brod, Chotěboř, Jilem, Jiříkov, Lučice, Přibyslav, Ždírec nad Doubravou
Nezúčastnili se: Olešnice, Vilémov

Průběh schůze:
1.    Kladně zhodnocen uplynulý ročník, účastníci seznámeni se správou financí a zůstatkem Okresního přeboru. Bez připomínek.
2.    Žádné nové týmy se doposud do dalšího ročníku nepřihlásily, ale některé budou osloveny (Chotěboř „B”, Světlá n. S. ?)
3.    Žádný ze stávajících týmů se doposud neodhlásil.
4.    Na funkci předsedy rezignoval, jak již bylo dříve avizováno, Miroslav Ilich.
5.    Byli navrženi 2 kandidáti na funkci nového předsedy. Jedná se o pány Motyčku (Havl. Brod) a Špitálníka (Jiříkov). Volba nového předsedy proběhne online v diskuzi na stránkách Okresního přeboru (pod tímto příspěvkem), kde vedoucí jednotlivých družstev vykonají svojí volbu za celý svůj oddíl. Volba bude ukončena k 30.11.2013 a k pozdějším hlasům nebude přihlíženo.
6.    Další členové STK Fendrych (Havlíčkův Brod) a Blažek (Jilem) zůstávají ve své funkci, stejně tak jako pokladník Šustáček (Přibyslav)
7.    Nově zvolený předseda společně s dalšími členy doladí hrací systém (viz níže) projednaný na schůzi, jakožto i další pravidla, podmínky a termínovou listinu. Na další schůzi STK a zástupců klubů proběhne hlasování o hracím systému, pravidlech atd.
8.    Volná diskuze k novému ročníku.

Pravidla pro ročník 2014, tak jak se o nich vedla debata na schůzi
(K prosazení je nutné jejich odhlasování nadpoloviční většinou přítomných zástupců klubů)
1.    Jednokolový hrací systém v období Duben - Červen. Na něj navazující nadstavba, která bude navržena vedením soutěže po seznámení se s termínovou listinou a počtem přijatelných hracích týdnů.
2.    Hrací dny a hodiny se nemění, tedy buď pátek 17:00 nebo neděle 10:00, jiná domluva mezi zainteresovanými týmy v daném hracím týdnu je možná.
3.    Utkání je možno odložit pouze pro nepřízeň počasí.
4.    Do utkání mohou nastoupit pouze hráči ze soupisek odevzdaných vedení a zveřejněných na webu soutěže. Na soupisce mohou mít hráči libovolný/omezený (upřesnit) počet hráčů vedených pod hlavičkou ČNS (max. krajských), jasně označených na soupisce písmenem „K”.  Do jednoho hracího dne může zasáhnout pouze jeden z těchto hráčů.
5.    Do závěrečné nadstavbové části soutěže může nastoupit pouze takový krajský hráč, který se alespoň pasivně zapojí do minimálně 33% zápasů základní části.
6.    V plánu jsou 2 turnaje o přeborníka okresu. Zimní turnaj dvojic a letní turnaj trojic, jejichž termíny a místo konání dohodne vedení soutěže společně s pořadatelem.
7.    Před startem soutěže složí každé mužstvo k rukám pokladníka jednorázový nevratný poplatek ve výši 1000 Kč. Částka 500 Kč je určena jako poplatek za přihlášení do dlouhodobé soutěže. Částka 200 Kč je předem hrazené startovné za jednu dvojici do turnaje o přeborníka okresu dvojic, částka 300 Kč je předem hrazené startovné za jednu trojici do turnaje o přeborníka okresu trojic. Startovné za každou další přihlášenou dvojici/trojici je mužstvo povinno uhradit pořadateli turnaje.

Hrací systém
(K prosazení je nutné jejich odhlasování nadpoloviční většinou přítomných zástupců klubů)
1.    Minimální počet hráčů potřebný k odehrání jednoho hracího kola je pět.
2.    Počet utkání zvýšen na sedm.
3.    Hrací systém upraven tak, aby se přiblížil svojí podobou systémům soutěží vedených pod hlavičkou ČNS a to následovně:

1. trojice - 1. trojice
2. trojice - 2. trojice
1. dvojice - 1. dvojice
2. dvojice - 2. dvojice
3. dvojice - 3. dvojice
1. trojice - 2. trojice
2. trojice - 1. trojice

Pravidla nasazení do jednotlivých utkání:
a)    do 1. utkání mohou nastoupit 3 libovolní hráči.
b)    do 2. utkání může nastoupit pouze 1 hráč, který nastoupil v 1. zápase.
c)    do 3. utkání mohou nastoupit libovolní 2 hráči týmu.
d)    do 4. utkání nemůže nastoupit žádný hráč, který nastoupil do 3. utkání
e)    do 5. utkání může nastoupit pouze 1 hráč, který nastoupil do 3. nebo 4. utkání, ale zároveň se nesmí jednat o hráče, který nastoupil do zápasu 1. a 2. současně.
f)    nasazení do 6. a 7. zápasu odpovídá zápasům 1. a 2.
g)    žádný hráč nesmí nastoupit do více než 4/5 utkání
h)    ve dvojicích může být použit maximálně jeden střídající hráč
i)    ve trojicích mohou být použiti maximálně dva střídající hráči
j)    pokud nastoupí hráč do utkání jako střídající, není možné ho nasadit do zápasu kolidujícího nasazením se zápasem, do kterého jako střídající hráč nastoupil
k)    dojde-li k nasazení hráče, který nesmí nastoupit, dvojice/trojice bude kontumována ve prospěch nechybujícího týmu 10:0 10:0, nedohrává se a pokračuje se dalším utkáním dle harmonogramu